Πελατολόγιο

Υπηρεσίες Συντήρησης Κτιρίων & H/M Εγκαταστάσεων

Δήμος Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Ε.Φ.Κ.Α.

Ε.Φ.Κ.Α.

Δ.Ε.Η. Αναννεώσιμες

Δ.Ε.Η. Αναννεώσιμες

Δ.Ε.Η.

Δ.Ε.Η.

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Α.Δ.Μ.Η.Ε.

DNAlogy

DNAlogy

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), Αερολιμένας Ελληνικού

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), Αερολιμένας Ελληνικού

Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Ενδεικτικός κατάλογος συνεργασιών που έχει εκτελέσει ή εκτελεί μέχρι σήμερα η εταιρία μας.

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!