Εξοπλισμός & Προϊόντα

Επενδύουμε…

…σε καινοτόμες λύσεις και πρακτικές, ικανές να μας προσδώσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να βελτιώσουν το επίπεδο της δουλειάς μας, διασφαλίζοντας το επίπεδο υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πελάτες μας.

… σε προϊόντα και εργαλεία καθαρισμού των μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίως, πιστοποιημένα για την αποτελεσματικότητα και την φιλικότητα στο περιβάλλον με όλα τα απαραίτητα MSDS, τις εγκρίσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις σημάνσεις CE mark.

… σε μηχανήματα καθαρισμού τελευταίας τεχνολογίας των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως με σκοπό την μέγιστη εξοικονόμηση ανθρωποωρών και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλες οι συνεργαζόμενες εταιρίες διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 14000 για την παραγωγή μηχανημάτων καθαρισμού και υλικών καθαριότητας.

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!