Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Πόλεων

Waste Management

Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Πόλεων

Η Ανοδική Services στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facility Management , δεν θα μπορούσε να παραλείψει από τις κύριες αρμοδιότητες της τη διαχείριση απορριμμάτων. Διαθέτει άδεια συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης απορριμμάτων αστικού τύπου, βάσει της οποίας δύναται να καλύψει κάθε ανάγκη για αποκομιδή απορριμμάτων είτε με ιδιόκτητα, είτε με μισθωμένα απορριμματοφόρα, μηχανήματα σάρωσης δρόμων, container και πλυστικά κάδων,  έχοντας συγκροτήσει ένα συνεργείο αποτελούμενο από εξειδικευμένο  προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας το οποίο επιβλέπεται και συντονίζεται από χημικό και μηχανολόγο μηχανικό. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποκομιδής καθώς και ο αποτελεσματικός τρόπος κατάρτισης του δρομολογίου γίνεται αξιοποιόντας τις δυνατότητες του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου μέσω GPS που χρησιμοποιεί η εταιρία μας.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αποκομιδής περιλαμβάνουν:

  • Αποκομιδή απορριμμάτων σε δήμους και πόλεις
  • Μεταφορά απορριμμάτων προς Χώρους Υγειονομικής Ταφής
  • Τοποθέτηση και συλλογή containers για ογκώδη αντικείμενα και ανακυκλώσιμα υλικά
  • Δημιουργία, αδειοδότηση και συντήρηση χώρων μεταφόρτωσης απορριμμάτων
  • Οδοκαθαρισμός πόλεων και ιστορικών κέντρων
  • Λειτουργία κέντρων διαλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ)
  • Προμήθεια κάδων και εξοπλισμού συλλογής απορριμμάτων
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού πόλεων (αφαίρεση graffiti, καθαρισμός μνημείων, αφαίρεση διαφημιστικού υλικού κτλ.)
  • Πλύση-Απολύμανση Κάδων Απορριμμάτων

 

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!