Η Εταιρία

 

 

Η Ανοδική Services ιδρύθηκε το Μάιο του 2003, από μια ευέλικτη ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επαγγελματιών και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιβάλλοντος, διοίκησης και οικονομίας στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Στόχος της εταιρίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαμέσου εξειδικευμένου κι άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού ενώ, παράλληλα, εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις, σε όλους τους χώρους εργασίας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προσωπική και περιβαλλοντική προστασία.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνέπεια, στον επαγγελματισμό και στην υψηλήπαρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών,η Ανοδική Services συγκαταλέγεται σήμεραανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της.

Ιστορικό

Η Ανοδική Services ιδρύθηκε το Μάιο του 2003, από μια ευέλικτη ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επαγγελματιών και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιβάλλοντος, διοίκησης και οικονομίας στoν Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Στόχος της εταιρίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαμέσου εξειδικευμένου κι άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού ενώ, παράλληλα, εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ασφαλείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις, σε όλους τους χώρους εργασίας, εξασφαλίζοντας την μέγιστη προσωπική και περιβαλλοντική προστασία.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνέπεια, στον επαγγελματισμό και στην υψηλή παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών, η Ανοδική Services συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της.

Αποστολή

Η Ανοδική Services δημιουργήθηκε για να σας απαλλάξει από την ευθύνη συντήρησης και ευπρεπισμού του χώρου σας, δίνοντας σας το χώρο και το χρόνο  να επικεντρωθείτε στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων  λύσεων στη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Όραμα

Όραμα μας αποτελεί η καθιέρωση της Ανοδική services, ως μια εκ των τριών κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται πανελλαδικώς στη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αξίες

Οι αξίες μας, καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Ανοδική Services σε σχέση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Φροντίζουμε έτσι ώστε το ηθικό πλαίσιο, με βάση το οποίο δραστηριοποιούμαστε, να είναι εναρμονίζεται με τις εταιρικές μας αξίες.

Δεσμευόμαστε για…

  • Διαρκή εξέλιξη, βελτίωση και διεύρυνση των προσφερομένων υπηρεσιών
  • Διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλες τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες
  • Συνέπεια στην τήρηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων
  • Εχεμύθεια σε σχέση με ευαίσθητα δεδομένα των πελατών μας
  • Διασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων

Οργάνωση

Επενδύουμε σε σύγχρονη δομή και οργάνωση της Εταιρίας προσελκύοντας έμπειρα και ικανα στελέχη με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία κάθε επιμέρους τμήματος αλλά και της επιχείρησης ως συνόλου.

Διεύθυνση

 

 

Οικονομική Διεύθυνση

Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διεύθυνση Ανάπτυξης & Διαχείρισης Έργων

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!