Υπηρεσίες Καθαριότητας & Απολύμανσης

Cleaning & Disinfection

Υπηρεσίες Καθαριότητας & Απολύμανσης

Η εταιρία μας στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας του επιπέδου διαβίωσης, εξειδικεύεται στις υπηρεσίες καθαρισμού (νοσοκομείων, εταιρειών, εμπορικών κέντρων, δήμων, βιομηχανικών χώρων , τραπεζών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκθεσιακών χώρων, αεροδρομίων, λιμένων, μέσων μαζικής μεταφοράς, αποθηκών, και κάθε είδους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους) καλύπτοντας τις απαιτητικές ανάγκες των χώρων που αναλαμβάνει. Διαθέτοντας τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία, σας εξασφαλίζει  το επιθυμητό αποτέλεσμα με ασφαλείς λύσεις και την υψηλότερη ποιότητα.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές και Ιατρεία

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι οποίες καλύπτουν αφενός τις υψηλές απαιτήσεις για καθαρισμό και υγιεινή στους νοσοκομειακούς χώρους (και ιδιαίτερα στους χώρους υψηλού κινδύνου όπως χειρουργεία, Μ.Ε.Θ. κλπ.), κι αφετέρου τις ανάγκες για καθαρό, υγιεινό και άνετο περιβάλλον για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο.

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε νοσοκομεία, μέσω  των παρακάτω προσφερόμενων υπηρεσιών:

 • Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός χώρων (δάπεδα, υαλοπίνακες, εξωτερικοί χώροι)
 • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υψηλού κινδύνου (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ.)
 • Εφαρμογή παρκετίνης, κρυσταλλοποίηση δαπέδων, πλύσιμο μοκετών
 • Διαχείριση και παροχή Προσωπικού (πλυντήρια, μάγειρες, βοηθοί θαλάμων, τραπεζοκομία)
 • Προμήθεια και Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών (χαρτικά, κρεμοσάπουνα)
 • Απολυμάνσεις ( Eκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων & επιφανειών)
 • Pest Control (Eκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απεντόμωσης – μυοκτονίας)
 • Δημιουργία και συντήρηση κήπων

 

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Εταιρίες, Γραφεία, Εμπορικά Κέντρα, Τράπεζες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Εκθεσιακούς χώρους και Δημόσιες Υπηρεσίες

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο στον καθαρισμό όσο και στην οργάνωση και υποστήριξη γραφείων. Ο συνδυασμός άριστα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, κατάλληλων μεθόδων, προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού, οδήγησε πολλές εταιρείες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα να αναζητήσουν στην Ανοδική Services τον δικό τους συνεργάτη.

 • Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός χώρων (έπιπλα, τουαλέτες, δάπεδα)
 • Εφαρμογή παρκετίνης, κρυσταλλοποίηση σκληρών δαπέδων
 • Καθαρισμός μοκετών, σαλονιών
 • Καθαρισμός Τζαμιών εσωτερικά – εξωτερικά
 • Καθαρισμός Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
 • Προμήθεια και Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών (χαρτικά, κρεμοσάπουνα)
 • Απολυμάνσεις ( Eκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων & επιφανειών)
 • Pest Control (Eκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απεντόμωσης – μυοκτονίας)
 • Δημιουργία και συντήρηση κήπων
 • Παροχή βοηθητικού προσωπικού (Υποδοχή, Γραμματεία, Αλληλογραφία, Εξωτερικές Εργασίες κ.α.)

 

 

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε βιομηχανικούς χώρους, χώρους παραγωγής, στάθμευσης και αποθήκες, μέσα και σταθμούς μαζικής μεταφοράς

Ο εξαιρετικά απαιτητικός χώρος των βιομηχανιών, όπως χώροι παραγωγής και αποθήκευσης, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι αυξημένες ανάγκες για υγιεινή, καθιστούν τον τομέα αυτό υψίστης σημασίας. Η Ανοδική Services προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την υγιεινή των μονάδων παραγωγής και κυρίως επεξεργασίας τροφίμων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των χώρων αυτών πάντα με γνώμονα την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για απόλυτη εχεμύθεια, σε ό,τι αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα που χαρακτηρίζουν τους  χώρους παρα­γωγής. Το προσωπικό μας, το οποίο εργάζεται σε τέτοιους  χώρους, δεσμεύεται εγγράφως για την τήρηση της εμπιστευτικότητας  τους, μέσω του εφαρμοζόμενου κανονισμού εργασίας της εταιρίας μας.

 

 • Καθαρισμός και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων υγιεινής
 • Διαδικασία ελέγχου ποιότητας και λήψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 • Καθαρισμός αποθηκευτικών χώρων και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Καθαρισμός χώρων προετοιμασίας και παραγωγής τροφίμων
 • Εφαρμογή παρκετίνης σε βιομηχανικά δάπεδα
 • Απολυμάνσεις ( Eκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων & επιφανειών)
 • Pest Control (Eκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απεντόμωσης – μυοκτονίας)
 • Αποκομιδή απορριμμάτων και κατάρτιση προγραμμάτων ανακύκλωσης
 • Καθαρισμός εξωτερικών χώρων με μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα
 • Δημιουργία και συντήρηση κήπων
 • Καθαρισμός στεγάστρου και αεραγωγών
 • Καθαρισμός  και συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων

 

 

 

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!