Οι πελάτες μας

Την εταιρία μας την εμπιστεύονται τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, υπουργεία, τράπεζες, δήμοι, εμπορικά κέντρα, εκθεσιακοί χώροι και εταιρείες, γιατί εγγυόμαστε ότι το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό.

Όσα συμφωνούνται με τον πελάτη δεσμεύουν την εταιρία μας, μέσω συμφωνητικού και τηρούμε αρχείο καταγραφής ενεργειών προς τεκμηρίωση.

Αναπτύξαμε ένα πρωτοπόρο σύστημα αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών με σταθμισμένους παράγοντες, ορίζοντας μετρήσιμους στόχους για κάθε χώρο ξεχωριστά, ώστε να ελέγχεται το επίπεδο των υπηρεσιών αντικειμενικά και με έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη.

Διενεργούμε ετησίως έρευνες ικανοποίησης πελατών για το σύνολο των υπηρεσιών στοχεύοντας στην άντληση πληροφοριών που θα μας βοηθήσουν να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας στο σύνολό τους.

Εξασφαλίζουμε την πλήρη και ουσιαστική ικανοποίηση των πελατών μας μέσω προσεκτικά θεσπισμένων διαδικασιών και οδηγιών. Εφαρμόζουμε ποιοτικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανταποκρινόμαστε τάχιστα σε οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί.

Αποδεικνύουμε την δέσμευσή μας για ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, μέσω συστατικών επιστολών που συλλέγουμε ετησίως από το σύνολο των πελατών μας, έπειτα από έρευνες μέτρησης ικανοποίησης πελατών και διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού.

 

Νοσοκομεία

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εταιρίες και Καταστήματα

 

Δήμοι

 

Οργανισμοί Δημοσίου

Ενδεικτικός κατάλογος συνεργασιών που έχει εκτελέσει ή εκτελεί μέχρι σήμερα η εταιρία μας.

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!