Αναθέσεις Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας και Φύλαξης Δήμου Πεντέλης

Αναθέσεις Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας και Φύλαξης Δήμου Πεντέλης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από το 2020 ξεκίνησε η συνεργασία μας με τον Δήμο Πεντέλης. Οι υπηρεσίες μας ξεκίνησαν με την καθαριότητα και απολύμανση των κτιρίων του Δήμου Πεντέλης, αλλά σύντομα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ποιότητας των παροχών μας, διευρύνθηκαν οι υπηρεσίες μας ώστε σήμερα να παρέχουμε έναν ευρύ κύκλο υπηρεσιών που αφορά τα εξής:

  1. Την Καθαριότητα και Απολύμανση όλων των κοινόχρηστων χώρων και οδών του Δήμου Πεντέλης,
  2. Την Παροχή φορτηγού που φέρει αρπάγη για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών.
  3. Την Φύλαξη κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, αθλητικών χώρων και δημοτικών κτιρίων και
  4. Την Φύλαξη του χώρου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού (ΝΙΕΝ)

Ο Δήμος Πεντέλης δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 με βάση το “Πρόγραμμα Καλλικράτης”  από την συνένωση τριών Δήμων, της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και των Μελισσίων.
Με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών από απόσταση και την ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης των υπηρεσιών του, ο Δήμος εκσυγχρονίζει το μοντέλο διοίκησης και θέτει τις βάσεις για νέες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες.

Δημιουργεί το intelligentCity. Μια ψηφιακή πλατφόρμα που με την διάθεση των δύο πρώτων εφαρμογών, έρχεται να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων της καθημερινότητας.

Ιδρύει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο όπου πραγματοποιούνται ψηφιακά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, ομιλίες από Πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, γιατρούς, καλλιτέχνες, δημιουργούς.

Ο Δήμος Πεντέλης έχει καθιερωθεί ως ένας ταξιδιωτικός προορισμός γιατί έχει να επιδείξει πολλά ιστορικά ευρήματα, το Αστεροσκοπείο και τους χώρους της Ιεράς Μονής, καθώς και τα πυκνά πευκοδάση του Πεντελικού Όρους.