Υπηρεσίες Διαχείρισης Οχημάτων/Δρομολογίων

Fleet Management

H Ανοδική Services, με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών της, σε μια εποχή που η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του λειτουργικού κόστους μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητά της, εφαρμόζει και είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου μέσω μιας φιλικής web-based πλατφόρμας αλλά και μέσω app.

Με την χρήση της υπηρεσίας ο χρήστης διαθέτει μια πλειάδα από συστήματα τα οποία τον βοηθούν να διαχειριστεί, προγραμματίσει και ελέγξει το σύνολο των οχημάτων που βρίσκονται στην κατοχή του και παράλληλα να διαθέτει ένα ισχυρό εργαλείο αντικλεπτικής προστασίας.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας προγραμματίζεται η τοποθέτηση της συσκευής GSM/GPS η οποία και τοποθετείται χωρίς την χρήση εξωτερικής κεραίας, η οποία αποτελεί ένδειξη ύπαρξης συστήματος GPS, και χωρίς την ανάγκη για σύνθετες και εμφανείς καλωδιώσεις.
Υπάρχει η δυνατότητα γεωγραφικού περιορισμού του οχήματος έτσι ώστε όταν αυτό κινηθεί σε περιοχή εκτός της προσδιορισμένης, ο κινητήρας να σβήνει και ταυτόχρονα ειδοποιείται ο χρήστης μέσω email ή SMS. Mε την ίδια μέθοδο μπορεί να κλειδωθεί το όχημα με βάση το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης για την αποφυγή χρήσης των οχημάτων εκτός ωραρίου. Τέλος γίνεται κλείδωμα του οχήματος και χειροκίνητα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μέσω της πλατφόρμας χωρίς την ανάγκη επικοινωνίας με κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Ο χρήστης διαθέτει πρόσβαση όλο το 24ωρο μέσω εφαρμογής ή της web-based πλατφόρμας και η θέση κάθε οχήματος ανανεώνεται κάθε 90 δευτερόλεπτα.

 

Μέσω της πλατφόρμας γίνεται να αποθηκευτούν όλοι οι πελάτες τους οποίους το όχημα πρέπει να επισκεφτεί και το σύστημα παράγει αναφορές όπου διασταυρώνεται πως το όχημα έχει επισκεφτεί όλα τα σημεία και στον χρόνο που έχει προκαθοριστεί, καθώς επίσης και το διάστημα παραμονής ανά πελάτη.

Χρησιμοποιώντας την νέα μας υπηρεσία Βέλτιστου Δρομολογίου, ο χρήστης δύναται, να αποθηκεύσει όλα τα σημεία που πρέπει να επισκεφτεί το εκάστοτε όχημα, με συγκεκριμένες ώρες παράδοσης και χρόνο στάσης. Το σύστημα αφού συλλέξει πληροφορίες για την τρέχουσα κίνηση στους συγκεκριμένους δρόμους παράγει το βέλτιστο δρομολόγιο έτσι ώστε να πετύχει μείωση κόστους και χρόνου.

Πλεονεκτήματα Συστήματος GPS

 • Αντικλεπτική Προστασία όλο το 24ωρο
 • Προγραμματισμός βάση Βέλτιστου Δρομολογίου
 • Αποτελεσματικότερος έλεγχος κόστους καυσίμων
 • Αναφορές δρομολογίων για όλα τα οχήματα σε χάρτη ή σε excel μέχρι και 5 έτη
 • Διαχείριση και έλεγχος εργασιών συντήρησης (service)
 • Ιχνηλασιμότητα ευπαθών προϊόντων (καταγραφή θερμοκρασίας)
 • Δημιουργία προσωποποιημένων ειδοποιήσεων
 • Γεωγραφικός περιορισμός οχημάτων
 • Κλείδωμα γεωγραφικής θέσης
 • Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας
 • Βαθμολόγηση οδηγών βάσει οδηγικής συμπεριφοράς
 • Παγκόσμια κάλυψη

 

Παροχές της εταιρίας μας

 • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας παντός τύπου οχημάτων
 • Παραμετροποίηση συστημάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη (θερμοκρασίες, περιορισμός χιλιομέτρων, γεωγραφικός περιορισμός, έλεγχος καυσίμων, βαθμολόγηση οδηγών, εργασίες συντήρησης κτλ.)
 • Εκπαίδευση στην χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Δημιουργία χρηστών και κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας και αντικατάστασή της εφόσον υπάρξει ανάγκη
 • Αναλαμβάνουμε να παραλάβουμε το όχημά σας και να διεκπεραιώσουμε τις εργασίες τοποθέτησης και παραμετροποίησης χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας.

Κόστος Υπηρεσίας

Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες όπως το εύρος των ζητούμενων υπηρεσιών, ο αριθμός και ο τύπος των οχημάτων, οι απαιτούμενοι αισθητήρες και το χρονικό διάστημα χρήσης της υπηρεσίας.

Παρέχουμε πακέτα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και αφορούν 3μηνες 6μηνες ή ετήσιες συνδρομές από 10€/μήνα.

Επίσης, παρέχουμε ποσοτικές εκπτώσεις στην αγορά των συσκευών από 10%-90% ανάλογα τον αριθμό των οχημάτων.

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!