Πελατολόγιο

Υπηρεσίες Σίτισης & Μαζικής Εστίασης

Γ.Ν. Λαμίας

Γ.Ν. Λαμίας

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Ιδρυμα Νεολαίας & δια βίου Μάθησης

Ιδρυμα Νεολαίας & δια βίου Μάθησης

Δ.Ε.Η. Αναννεώσιμες

Δ.Ε.Η. Αναννεώσιμες

Δ.Ε.Η.

Δ.Ε.Η.

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ενδεικτικός κατάλογος συνεργασιών που έχει εκτελέσει ή εκτελεί μέχρι σήμερα η εταιρία μας.

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!