Σύναψη νέας σύμβασης με Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Σύναψη νέας σύμβασης με Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Την 1η Ιουνίου του 2019 ξεκίνησε η συνεργασία της εταιρίας μας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ.

Οι εγκαταστάσεις του ΙΤΕ βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και περιλαμβάνουν δύο κτηριακά συγκροτήματα, ανατολικά και δυτικά της οδού Νικολάου Πλαστήρα. Το δυτικό συγκρότημα είναι το μεγαλύτερο, αναπτύσσεται σε έκταση 140 στρεμμάτων. Το ανατολικό συγκρότημα του ΙΤΕ αναπτύσσεται σε έκταση 38 (37.747,96) στρεμμάτων και περιλαμβάνει ένα κτήριο γραφείων και εργαστηρίων εμβαδού 4.151,53 τ.μ.