Έναρξη συνεργασίας με την Ε.Ε.Τ.Τ

Έναρξη συνεργασίας με την Ε.Ε.Τ.Τ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Η Ε.Ε.Τ.Τ στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο στην λεωφόρο Κηφισίας και από την 1η Νοεμβρίου παρέχουμε υπηρεσίες καθαριότητας, προμήθειας αναλωσίμων και υπηρεσίες ευπρεπισμού.