Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

Από τον Μάιο του 2020 ανατέθηκε στην εταιρεία μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τον χώρο της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.

H Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, οργανισμός που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, αποτελεί τη μοναδική Κρατική Σχολή Χορού στην Ελλάδα, από τις τάξεις της οποίας προέρχεται ένα μεγάλο κομμάτι των επαγγελματιών χορευτών, χορογράφων και καθηγητών χορού, που στελεχώνουν το σύγχρονο χορό στην Ελλάδα. Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες, και διακρίνονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Μέσα από ένα πνεύμα συνεχούς ανανέωσης, η ΚΣΟΤ ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία, αποτελώντας ένα υποδειγματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα κι ένα κέντρο τεχνών με διεθνή ακτινοβολία και αξιοπιστία. Χάρη στο προφίλ της Σχολής, οι σπουδαστές της ενημερώνονται για τα σύγχρονα ρεύματα, ενώ επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται με σημαντικούς δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο, είτε μέσα στην τάξη, είτε πάνω στη σκηνή. Με ένα πρόγραμμα σπουδών σε διαρκή ανανέωση, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών σε συνεργασία με ξένες ανώτατες σχολές, το θεσμό Ανοιχτό Στούντιο, αλλά και επαγγελματικές παραστάσεις για το ευρύ κοινό, με όχημα την Hellenic Dance Company, η ΚΣΟΤ σήμερα, χτίζει το αύριο του ελληνικού χορού σε διεθνές επίπεδο.

Σήμερα η ΚΣΟΤ καλύπτει υποδειγματικά τις απαιτήσεις που έχει εξ ορισμού ο χώρος της, αναπτύσσει τις λειτουργίες της σε εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες προδιαγραφές και δημιουργεί τις συνθήκες για νέες, μέσα από ευέλικτους μηχανισμούς επανάχρησης τριών κτηρίων.