Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων της εφορείας Αρχαιοτήτων

Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων της εφορείας Αρχαιοτήτων

Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2021 ανατέθηκε στην εταιρεία μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στα όριά της εντάσσονται αρκετοί από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας-οι αρχαιολογικοί χώροι Ακρόπολης & Κλιτύων, Αρχαίας Αγοράς-Αρείου Πάγου, Δυτικών Λόφων (Μουσών-Πνύκας-Νυμφών), Ρωμαϊκής Αγοράς, Βιβλιοθήκης Αδριανού, Κεραμεικού, Λυκείου, Ολυμπιείου και Ακαδημίας Πλάτωνος, το Ηρώδειο, με πλήθος εκδηλώσεων, τους αρχαιολογικούς πεζοδρόμους (Δ. Αρεοπαγίτου, Απ. Παύλου, Ερμού) – καθώς και τρία αρχαιολογικά μουσεία – της Αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και το Μουσείο Π. και Α. Κανελλοπούλου. Στην αρμοδιότητά της υπάγονται ακόμη το ιδιαίτερο σημαντικό σύνολο των βυζαντινών μνημείων του κέντρου της Αθήνας (ενδεικτικά Άγιοι Θεόδωροι, Καπνικαρέα, Γοργοεπήκοος, Σώτηρα Κοττάκη κ.λπ.), καθώς και μεγάλη σειρά μεταβυζαντινών και νεώτερων εκκλησιαστικών μνημείων (ενδεικτικά Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα, Αγ. Ειρήνη κ.λπ.).
Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια ή Προγράμματα Δράσης όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων. Επίσης προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο οικείο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και συντάσσουν προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεμάτων στα κεντρικά γνωμοδοτικά όργανα, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Τα υπαγόμενα Τμήματα της υπηρεσίας είναι:

  • Το Γραφείο Οικοδομικών και Εργατοτεχνικών Εργασιών
  • Το Γραφείο Φύλαξης-Πληροφόρησης
  • Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
  • Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
  • Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
  • Το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
  • Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.