Έναρξη συνεργασίας με το Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”

Έναρξη συνεργασίας με το Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”

Ένα από τα παλαιότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, το Γ.Ν. Λάρισας, με έτος ίδρυσης το 1889, εμπιστεύτηκε την Ανοδική Services για την καθημερινή καθαριότητά του.

Η παλαιότητα του κτιρίου, καθώς και η μεγάλη επισκεψιμότητα, καθιστούν το Γ.Ν. Λάρισας έναν χώρο με ιδιαίτερες απαιτήσεις τις οποίες η Ανοδική Services είναι σε θέση να καλύψει βασιζόμενη στην μακρά εμπειρία της σε παρόμοιους χώρους.