Έναρξη συνεργασίας με το “Βοστάνειο” Γ.Ν. Μυτιλήνης

Έναρξη συνεργασίας με το “Βοστάνειο” Γ.Ν. Μυτιλήνης

Το Ξενοδοχείο Μυτιλήνης, όπως λεγόταν κατά τον 17ο αιώνα, αποτελούσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την περίθαλψη των ασθενών και η ακριβής έναρξη εργασιών του δεν καταγράφεται ιστορικά. Η πρώτη αναφορά του σε επίσημο έγγραφο χρονολογείται από το 1692 και υπαγόταν υπό την διοίκηση του Μητροπολίτη Μυτιλήνης.

Η Ανοδική Services, πιστή στην στρατηγική ανάπτυξής της, ξεκίνησε την συνεργασία της με το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης στον τομέα της καθημερινής καθαριότητας τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών του χώρων.