Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σε παντός είδους επιχειρήσεων σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με τη μορφή εκπόνησης μελετών, καθώς και υπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού και μηχανογράφησης.

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Τηλ.210 27 11 067

Επικοινωνήστε μαζί μας!