Σύναψη σύμβασης με τον Οίκο Ευγηρίας “Ηράκλειος”

Σύναψη σύμβασης με τον Οίκο Ευγηρίας “Ηράκλειος”

Η εταιρία μας έχει αναλάβει τη φύλαξη του κτιρίου του Οίκου Ευγηρίας “Ηράκλειος” όπου βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, σε ένα κομβικό σημείο με ιδιαίτερα προνομιακή θέση.

Η φύλαξη του κτιρίου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εξειδίκευση διότι τα άτομα που φιλοξενούνται στον οίκο χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία.