Σύναψη νέας σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύναψη νέας σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στις αρχές Ιουνίου του 2019 ανανεώσαμε την συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθημερινός καθαρισμός των κτηριακών εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα συνολικά τετραγωνικά των εγκαταστάσεων είναι 12.980τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου.