Συνεργασία με τον Όμιλο Πειραιώς

Συνεργασία με τον Όμιλο Πειραιώς

Την 1η Αυγούστου 2019 η ΑΝΟΔΙΚΗ καλωσόρισε στην οικογένειά της τον Όμιλο Πειραιώς και πιο συγκεκριμένα την ανάληψη της υποχρέωση του καθαρισμού του Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου.

Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στεγάζεται στο παλαιό κοινοτικό ελαιοτριβείο της Αγίας Παρασκευής Λέσβου. Τα κτήρια και ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχουν αποκατασταθεί υποδειγματικά. Το Μουσείο στεγάζεται σε συγκρότημα κτηρίων αποτελούμενο από το κυρίως κτήριο, τρεις εκθεσιακούς χώρους («μεγάλες μπατές»), δύο κτήρια («μικρές μπατές»), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, χώρους υγιεινής, το διοικητήριο καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου.

Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου παρουσιάζει τη βιομηχανική φάση της ελαιουργίας στην Ελλάδα. Εστιάζει στις αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή της μηχανικής κίνησης στη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου και προσεγγίζει με ευαισθησία τη συμβολή των κατοίκων της περιοχής στην παραγωγική διαδικασία.
Στόχος του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου είναι να προβάλει τη βιομηχανική κληρονομιά μας στον τομέα της ελαιουργίας και να την εντάξει στο ευρύτερο αρχιτεκτονικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής.