Καθαρισμός Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης

Καθαρισμός Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης

Στα μέσα Ιουλίου του 2019 η Ανοδική Services καλωσόρισε στην οικογένειά της τη συνεργασία της με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός των κτηριακών εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Ξάνθης.

Οι επιφάνειες των χώρων που είμαστε υπόχρεοι στον καθαρισμό τους αναλύονται παρακάτω:

  • Εμβαδόν εσωτερικών χώρων, δάπεδα 9.347m2
  • Εμβαδόν υαλοπινάκων 750 m2
  • Εμβαδόν εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου 12.908 m2

Το γενικό σύνολο των τετραγωνικών της Φοιτητικής Εστίας είναι: 23.005 m2