Καθαρισμός Θεάτρου Ολύμπια

Καθαρισμός Θεάτρου Ολύμπια

Η Ανοδική Services ανέλαβε τον καθαρισμό του θρυλικού κτιρίου της οδού Ακαδημίας 59, που για περισσότερα από 70 χρόνια στέγαζε την Εθνική Λυρική Σκηνή, το οποίο πλέον πέρασε στα χέρια του Δήμου Αθηναίων και ονομάζεται Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.