Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών

Στις αρχές Οκτωβρίου η εταιρία μας ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, το οποίο είναι 8 ορόφων, εκτείνεται στα 3.313 τ.μ. και βρίσκεται επί της οδού Αναξαγόρα 6-8, στο κέντρο της Αθήνας. Οι φύλακες θα εδρεύουν στον χώρο της εισόδου και θα ελέγχουν τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύουν όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών

Με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει με την πανδημία του COVID-19 η Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών ξεκίνησε να συνεργάζεται με την εταιρία μας για τη φύλαξη του κτιρίου της το οποίο είναι 4 ορόφων, είναι 2.337 τ.μ. και βρίσκεται επί της οδού Κωλέτη 14 στην Αθήνα. Οι φύλακες θα εδρεύουν στο χώρο της εισόδου, θα ελέγχουν τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύουν όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών

Η εταιρία μας ξεκίνησε τη φύλαξη του 4όροφου κτιρίου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ στις αρχές Οκτωβρίου το οποίο είναι 1.300 τ.μ. και βρίσκεται επί της οδού Πολυφήμου 1 στην περιοχή Ζωγράφου. Ο φύλακας θα εδρεύει στο χώρο της εισόδου, θα ελέγχει τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύει όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών

Η φύλαξη των κτιρίων που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα από πλήθος ατόμων είναι πλέον πολύ σημαντική και σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη. Η φύλαξη του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου. Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Δαμάρεως 175 στην Αθήνα είναι 5 ορόφων και εκτείνεται σε 3.347,85 τ.μ. Οι φύλακες θα εδρεύουν στον χώρο της εισόδου, θα ελέγχουν τους εισερχόμενους επισκέπτες και τις εισόδους του κτιρίου και θα εποπτεύουν όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Η φύλαξη του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών από την εταιρία μας ξεκίνησε στις αρχές του Οκτώβρη. Το κτίριο είναι 2.997 τ.μ. βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 55-57 στην Καλλιθέα και είναι 6 ορόφων (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου) ενώ διαθέτει και υπόγειο χώρο για την φύλαξη του αρχείου. Οι φύλακες θα παρέχουν υπηρεσίες ένας (1) εξωτερικά στον χώρο της εισόδου/εξόδου και (1) ένας εσωτερικά για την καταγραφή των εισερχομένων / εξερχομένων.

Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

Το κτίριο της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας φυλάσσεται από την εταιρεία από αρχές Οκτωβρίου. Το κτίριο της Δ.Ο.Υ. εκτείνεται σε 2.400 τ.μ., βρίσκεται επί της οδού Δημ. Γούναρη 227, στη Γλυφάδα και έχει δύο (2) εισόδους: στο ισόγειο (μέσω εξωτερικού ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου) και στον 1ο όροφο. Οι φύλακες θα εδρεύουν στο χώρο και των δύο εισόδων, θα ελέγχουν τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύουν όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης

Στις αρχές Οκτωβρίου η εταιρεία μας ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης το οποίο είναι συνολικά 1.756 τ.μ., βρίσκεται επί της Λ. Βουλιαγμένης 387 στην Ηλιούπολη και είναι δύο ορόφων με ημιώροφο (πατάρι) και υπόγειο. Οι φύλακες θα εδρεύουν στο χώρο της εισόδου, θα ελέγχουν τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύουν όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας

Το κτίριο της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας φυλάσσεται από την εταιρία μας από αρχές Οκτωβρίου, είναι 2.505 τ.μ. και βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 195, στην Καλλιθέα και αποτελείτε από 5 ορόφους (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου) ενώ διαθέτει και υπόγειο χώρο για την φύλαξη του αρχείου. Οι φύλακες θα εδρεύουν στο χώρο και των δύο εισόδων, θα ελέγχουν τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύουν όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού & Εναλλακτική Φορολόγηση Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής

Στις αρχές Οκτωβρίου η εταιρία μας ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού & Εναλλακτική Φορολόγηση Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Το κτίριο της Δ.Ο.Υ. είναι 1.170 τ.μ. βρίσκεται επί της οδού Μετσόβου 4, στο κέντρο της Αθήνας και αποτελείται από 4 ορόφους με δύο υπόγεια (ημιώροφο και υπόγειο). Ο φύλακας θα εδρεύει στο χώρο της εισόδου, θα ελέγχει τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύει όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου

Η φύλαξη του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου είναι 2.200 τ.μ. βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 2-4 στην περιοχή του Μοσχάτου και αποτελείτε από 2 ορόφους (στο ισόγειο βρίσκεται μόνο η είσοδος και δεν υπάρχουν υπόγεια). Ο φύλακας θα εδρεύει στο χώρο της εισόδου, θα ελέγχει τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύει όλους τους χώρους του κτιρίου.

Δ.Ο.Υ. Περιστερίου

Το κτίριο της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου φυλάσσεται από την εταιρεία μας από αρχές Οκτωβρίου. Το κτίριο είναι 1.235 τ.μ. βρίσκεται επί της οδού Αιγαίου 31 στο Περιστέρι και αποτελείται από ισόγειο, ημιώροφο και δύο ορόφους. Ο φύλακας θα εδρεύει στο χώρο της εισόδου, θα ελέγχει τους εισερχόμενους επισκέπτες και θα εποπτεύει όλους τους χώρους του κτιρίου.