Ανανέωση της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης

Ανανέωση της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης

Τον Ιούλιο του 2018 η Ανοδική Services ανανεώνει εκ νέου τη σύμβασή της με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για να παρέχει τις υπηρεσίες της απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτηρίων και την τοποθέτηση δολωμάτων στους υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς των κτηρίων του Υπουργείου.