Αναθέσεις Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, Φύλαξης, Μαγείρων, Σίτισης Γευμάτων και Διατροφολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»

Αναθέσεις Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, Φύλαξης, Μαγείρων, Σίτισης Γευμάτων και Διατροφολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από το 2021 ξεκίνησε η συνεργασία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη». Στην συνέχεια, στα πλαίσια καλής συνεργασίας με το νοσοκομείο, διευρύνθηκαν οι υπηρεσίες μας και σήμερα παρέχουμε έναν ευρύ κύκλο παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά τα εξής:

  1. Την Παροχή καθαριότητας και απολύμανσης,
  2. Την Παροχή φύλαξης
  3. Την Παρασκευή Γευμάτω
  4. Την Διανομή Γευμάτων
  5. Παροχή Υπηρεσιών Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, καλύπτει την παροχή φροντίδας υγείας, καθώς και την περίθαλψη στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, στον πληθυσμό ευθύνης της Πελοποννήσου, των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Η πρώτη κίνηση για την περίθαλψη των ψυχοπαθών άρχισε στην Κέρκυρα το έτος 1836 υπό την αρμοστία του Χόβαρτ Ντούγκλας, όταν οι Ιόνιοι Νήσοι βρίσκονταν υπό Αγγλική Κατοχή.

Το έτος 1880 λόγω της αλματώδους αυξήσεως του αριθμού των ψυχοπαθών, κατεβλήθη από τον τότε Διευθυντή ιατρό Χρήστο Τσιριγώτη, προσπάθεια επεκτάσεως για την ανέγερση νέων κτιρίων, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις το έτος 1904.

Το 1956 αναμορφώθηκε ο οργανισμός και μετονομάσθηκε σε “Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας” με την ταυτόχρονη σύσταση δύο Ψυχιατρικών Κλινικών, ενώ το 1961 συνεστήθη και Παθολογική Κλινική. Τον Απρίλιο του 1959 ξεκίνησε η λειτουργία του Ακτινολογικού εργαστηρίου και το 1960 του Μικροβιολογικού, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας.

Το 1999 ξεκίνησε το πρόγραμμα “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”, στο πλαίσιο του οποίου στην A’ φάση δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν υπό την επίβλεψη του Ψυχιατρείου δύο ξενώνες στην Κέρκυρα για 24 ασθενείς, δύο εργαστήρια κατάρτισης για 45 ψυχικά ασθενείς και Κ.Ε.Κ. Ψυχικής Υγείας. To 2006 μετά από μία μακροχρόνια διαδικασία μετασχηματισμού και σε πλήρη εφαρμογή του Ψυχαργώς, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας πέρασε στην ιστορία δίνοντας τη θέση του στο “Κοινοτικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας”. Ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας διαδικασίας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης κατέστη εφικτό αυτό που σε κάποιους φάνταζε ιδεατό, μακρινό και ακατόρθωτο: ‘Η οριστική κατάργηση του Ασύλου’. Ο μεγάλος στόχος της οριστικής παύσης λειτουργίας του Ασύλου επιτεύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2006, ημέρα που εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ψυχική Υγεία.