Ανάθεση σύμαβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του Νοσοκομείου Θριασίου και του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων

Ανάθεση σύμαβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του Νοσοκομείου Θριασίου και του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων

Στα μέσα Νοεμβρίου 2020 και λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στα νοσοκομεία λόγω του COVID-19 ανατέθηκε στην εταιρεία μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του Νοσοκομείου Θριασίου και του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων.
Η έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου έγινε τον Ιούνιο του 1996. Στις 2 Φεβρουαρίου του 2005 δωρήθηκε και παραδόθηκε επισήμως στο Ελληνικό Δημόσιο, από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων. Το Νοσοκομειακό συγκρότημα αποτελείται από ένα ενιαίο κτίριο 4 ορόφων, το οποίο στεγάζει τόσο τα νοσηλευτικά όσο και τα διοικητικά τμήματα. Το ΛΑΤΣΕΙΟ Κέντρο Εγκαυμάτων αποτελεί ένα ανεξάρτητο κτίριο συνδεόμενο πλήρως και λειτουργικά με το υπόλοιπο Νοσοκομείο και αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα.