Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Γενικού Καθαρισμού των Γραφείων της εταιρείας 01 SOLUTIONS HELLAS και Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόμωσης

Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Γενικού Καθαρισμού των Γραφείων της εταιρείας 01 SOLUTIONS HELLAS και Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόμωσης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μας ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών γενικού καθαρισμού των γραφείων της εταιρείας “01 SOLUTIONS HELLAS” που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, καθώς και οι υπηρεσίες μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Η “01 SOLUTIONS HELLAS” είναι ένα Software House το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2011, με συνεχή ανοδική πορεία και διεύρυνση της πελατειακής της βάσης.
Ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα), τόσο υπό τη μορφή πακετοποιημένων λύσεων όσο και custom έργων. Κυρίως αναπτύσσει τις εφαρμογές της σε .NET βασιζόμενη σε ένα συνδυασμό από καταξιωμένες open source αλλά και δικές της βιβλιοθήκες, αλλά και σε Java με ένα εξ’ ολοκλήρου open source stack. Η γκάμα των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται η εταιρία είναι αρκετά ευρύ και μεγαλώνει συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αντικείμενα της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), E-commerce & Marketing Automation, E-government Portals & Applications. Φυσικά όποτε προκύπτει κάτι νέο που την ενδιαφέρει δεν διστάζει να πειραματιστεί και να το δοκιμάσει!
Σε επίπεδο εξειδικευμένου (custom) λογισμικού, τα πιο σημαντικά έργα της αποτελούν τα Πληροφοριακά Συστήματα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και «Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με χιλιάδες χρήστες σε καθημερινή βάση.

Στόχος της 01 Solutions είναι η βελτίωση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία επιτυγχάνεται με πρακτικές και στρατηγικές που σχεδιάζει η 01 Solutions σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τον επιχειρηματία.