Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από το ΝΙΜΤΣ

Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από το ΝΙΜΤΣ

Στις αρχές του Νοεμβρίου ανατέθηκε στην ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Το ΝΙΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του ΓΕΣ. Είναι Γενικό Νοσοκομείο και διαθέτει όλες τις Ιατρικές ειδικότητες, αναπτύσσει περί τις 405 κλίνες, κάθε χρόνο νοσηλεύονται πάνω από 15.000 ασθενείς και εξετάζονται στα Εξωτερικά του Ιατρεία περί τις 100.000 ασθενείς και διαθέτει 1.000 περίπου άτομα προσωπικό.