Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

Facility Management

Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management)

Συνδυάζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της «Ανοδική Services» είμαστε σε θέση να παρέχουμε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, φροντίζοντας όλες τις ανάγκες μιας εγκατάστασης με ελεγχόμενο και σταθερό κόστος, υποστηρίζοντας τον πελάτη μας ώστε να πετύχει την μέγιστη παραγωγικότητα υλικών και ανθρωπίνων πόρων.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει από απλές εργασίες καθαριότητας και συντήρησης μέχρι εξειδικευμένες υπηρεσίες πρασίνου, συστημάτων ασφαλείας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών καθώς και στελέχωση θέσεων με προσωπικό, προσβλέποντας στην βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των εγκαταστάσεων και των παγίων που διαθέτει ο πελάτης.

Παρέχουμε, ακόμη, υπηρεσίες μελέτης και εκσυγχρονισμού του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προληπτική συντήρησή του καθώς και τον έλεγχο καλής λειτουργίας από απόσταση μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος BMS (Building Management System), μειώνοντας το κόστος παρακολούθησης και συντήρησης.

Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες Συντήρησης Κτιρίων & H/M Εγκαταστάσεων
  • Υπηρεσίες Καθαριότητας & Απολύμανσης
  • Υπηρεσίες Χώρων Πρασίνου
  • Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων & Εφαρμογή Προγραμμάτων Ανακύκλωσης
  • Υπηρεσίες Φύλαξης & Ασφάλειας
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Οχημάτων/Δρομολογίων
  • Υπηρεσίες Σίτισης & Μαζικής Εστίασης
  • Υπηρεσίες Τροφοδοσίας-Λειτουργίας Αυτόματων Πωλητών
  • Υπηρεσίες Αποκατάστασης μετά από Καταστροφές

Μέσα από μια ομάδα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και υπηρεσιών, μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών επιλέγουμε τον πιο κατάλληλο, για τον τύπο των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών , Facility Manager ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και ελέγχου των υπηρεσιών συντάσσοντας καθημερινό report το οποίο αποστέλλεται στον εκπρόσωπο του πελάτη με στόχο να επικοινωνήσει τυχόν δυσλειτουργίες και διορθωτικές ενέργειες αλλά και να εξασφαλίσει ένα επίπεδο λειτουργικότητας της εγκατάστασης.

 

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!