Σύναψη νέας σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύναψη νέας σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στις αρχές Ιουνίου του 2019 ξεκινάει η συνεργασία της Ανοδική Services με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθημερινός καθαρισμός των κτηριακών εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα συνολικά τετραγωνικά των εγκαταστάσεων είναι 12.980τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου.