Σύναψη νέας σύμβασης με το Εθνικό Θέατρο

Σύναψη νέας σύμβασης με το Εθνικό Θέατρο

Τον Ιούλιο του 2018 η Ανοδική Services συνάπτει συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και αναλαμβάνει να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) την καθαριότητα όλων των χώρων, β) την απολύμανση – μικροβιοκτονία, απεντόμωση και μυοκτονία σε όλους τους χώρους του Θεατρικού Μουσείου, γ) τους καθαρισμούς των χαλιών – μοκετών, δ) τον καθαρισμό των δαπέδων και ε) τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων.