Υπηρεσίες Συντήρησης Κτιρίων & H/M Εγκαταστάσεων

Building Maintenance

Υπηρεσίες Συντήρησης Κτιρίων & H/M Εγκαταστάσεων

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα να στηρίξουμε κάθε εργασία συντήρησης και αναμόρφωσης των κτηριακών σας εγκαταστάσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταρραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας σας  καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Έχουμε στη διάθεση μας εξειδικευμένο προσωπικό, μέσω του οποίου αναλαμβάνουμε τη μελέτη των αναγκών του χώρου σας και εν συνεχεία επιδιορθώνουμε και συντηρούμε τον εξοπλισμό του κτιρίου στοχεύοντας στη μείωση του αριθμού των βλαβών και στην πλήρη διασφάλιση και λειτουργικότητα του κτηρίου.

Όλα τα ανταλλακτικά και οι εργασίες μας καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η ομάδα συντήρησης κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων αποτελείται από μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τεχνικούς δικτύων καθώς και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους για την επάρκεια των γνώσεών τους.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Συντήρηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (Η/Ζ, UPS, εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης)
  Συντήρηση κεντρικών μονάδων κλιματισμού (Air-condition, συστήματα κεντρικής θέρμανσης/ψύξης, συστήματα εξαερισμού)
 • Μελέτη, εγκατάσταση και παρακολούθηση συστημάτων καταμέτρησης κατανάλωσης ενέργειας μέσω internet ασύρματα ή ενσύρματα
 • Συντήρηση, καθαρισμός και φύλαξη φωτοβολταικών συστημάτων
 • Συντήρηση εξοπλισμού κουζίνας, καταστημάτων
 • Συντήρηση κεντρικών συστημάτων ελέγχου κτιρίων(BMS)
 • Τοποθέτηση, συντήρηση και λειτουργία ανελκυστήρων
 • Συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης -πυρόσβεσης και πυροσβεστικών μέσων
 • Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων, συστημάτων αυτόματου ποτίσματος
 • Ειδικές εφαρμογές επεξεργασίας νερού (πισινών, καναλιών, δεξαμενών, δικτύων)
 • Ολική ή μερική βαφή κτιρίου
 • Εφαρμογή υλικών εμποτισμού για μόνωση επιφανειών από θερμότητα, υγρασία και διάβρωση
 • Αποκατάσταση και προστασία δαπέδων
 • Συντήρηση Η/Υ, Servers, τηλεφωνικών κέντρων και συστημάτων αναγγελιών (PA)
 • Δημιουργία και συντήρηση χώρων πρασίνου

 

 

 

 

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!